Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Witoszynie
Przewodnicząca - A. Korczowska
Zastępca - K. Kamińska
Skarbnik - M. Zyga
Sekretarz - J. Litwinowicz


Konto bankowe:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Witoszynie
Bank Spółdzielczy Iłowa
Numer rachunku: 54 9658 0006 2001 0004 8813 0001

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 30zł
od rodziny. Połowa wpłaconej kwoty zostanie przekazana na potrzeby klasy, do której uczęszcza dziecko. W przypadku rodziny wielodzietnej kwota zostanie odpowiednio podzielona na poszczególne klasy, do których chodzą dzieci. Można wpłacać jednorazowo całą kwotę lub kilka razy w mniejszych kwotach np 3 razy po 10zł.
Składki można wpłacać dla wychowawców lub na konto bankowe. W polu tytułem należy wpisać imię i nazwisko dzieci oraz klasę.

Comments