projekty‎ > ‎

Książki naszych marzeń

Na początku 2015 roku nasz szkoła przystąpiła do udziału w programie rządowym „Książki naszych marzeń”.  

Główne cele programu to:

  • zakup dla uczniów książek  do czytania dla przyjemności,
  • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
  • Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom
  • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie umożliwił zakup 135 nowych  książek do biblioteki szkolnej, które nie tylko wzbogaciły jej księgozbiór, ale dostarczyły dzieciom wielu ciekawych wrażeń, przyjemności czytania oraz możliwości  rozwijania zainteresowań. Listę tytułów książek zredagowano na podstawie analizy księgozbioru biblioteki szkolnej oraz opinii uczniów i nauczycieli. Czytelnicy do „książek naszych marzeń” wytypowali literaturę beletrystyczną (przygodową, detektywistyczną, obyczajową, fantastyczną, baśnie i opowiadania dla młodszych dzieci), literaturę popularnonaukową oraz związaną z zainteresowaniami uczniów. Wybrane pozycje książkowe swoją fabułą rozbudzają ciekawość czytelnika otaczającą go rzeczywistością oraz inspirują do twórczego działania. Dlatego też mamy nadzieję, że będą to autentycznie „książki naszych marzeń”. Po technicznym opracowaniu zbiorów zorganizowano wystawy nowości bibliotecznych .

W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w szkole podjęte zostały działania, które miały na celu zwiększyć zainteresowania uczniów tekstem drukowanym. Obecnie zbyt mało uczniów chętnie czyta książki. Są one dla nich mało interesujące, nie przyciągają ich uwagi, czytanie sprawia im trudność. Program  miał na celu wyrobić w dzieciach nawyk sięgania po książki. Dzięki temu uczniowie rozwiną swoje zainteresowania i właściwie wykorzystają swój wolny czas. Podjęte działania miały sprawić, aby dzieci oderwały się od medialnych przekaźników, by polubiły książki, przekonały się do nich, były z nimi ,, za pan brat”, by przygotowały się do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów w nich zawartych.

Comments