projekty‎ > ‎

Doposażenie świelic i 6-latków

Środki z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie świetlic w szkołach podstawowych i pomieszczeń klasowych dla 6 latków w I klasie.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę w wysokości 0,4%. Przedmiotową rezerwą dysponuje Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
W każdym roku budżetowym ustalone są konkretne kryteria podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkole Podstawowej w Wymiarkach zostało przyznane 21 252 zł (10 040 na świetlicę szkolną i 11 212 zł na klasę I).

Szkoła zaplanowała zakup mebli, pomocy dydaktycznych w postaci gier rozwijających,  zabawek dla najmłodszych uczniów,  materiałów edukacyjnych  i plastycznych itp.

Bardzo cieszymy się z przyznanych środków, dzięki którym wzbogacona zostanie oferta zajęć oraz wpłyną one korzystnie na podniesienie estetyki pomieszczeń.

Comments