plan lekcji‎ > ‎

plan4-8sp, gimnazjum

Plan lekcji ważny - od 04.03.2019 r.

 

 

 

4

5

6

7

8

III

poniedziałek

1

800-845

inf1 

mat    5

j.pol   p

zaj z wych

j.pol     b

his        g

2

855-940

j.nie  4

j.pol   5

j.pol   p

his       7

mat      g

che       b

3

950-1035

mat   4

zaj z wych 5

wf

mat      7

his       g

mat       b

4

1045-1130

j.pol  4

j.nie    5

mat    p

geo     g

fiz        b

j.ang     j

5

1150-1235

przy  4

wf

j.nie   j

wf

j.ang    g

z.art      p

6

1240-1325

inf2 

wf

przy    b

j.nie     j

wf

j.pol      p

7

1330-1415

 

 

 

j.ang     j

inf        I

wf

8

1420-1505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

1

800-845

przy   4

pla        5

z kom1

wf

mat      b

j.pol     p

2

855-940

muz   4

j.pol      5

przy     b

mat      7

j.nie      j

mat       g

3

950-1035

j nie    4

j.pol      5

mat      j

fiz        b

geo      g

wf

4

1045-1130

rel      4

mat      5

wf

j.nie     j

j.pol    p

wos     g

5

1150-1235

mat    4

rel       5

j.pol     g

geo     7

j.pol    p

fiz        b

6

1240-1325

wdż    4

 

z kom2

j.pol      7

rel      b

j.nie     j

7

1330-1415

 

 

 

doradztwo

zaj z wych p

rel        p

8

1420-1505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

1

800-845

j pol  4

inf 1

tech    b

j.pol      7

j.ang    j

j.nie     g

2

855-940

mat   4

j.pol     5

godz wych

inf         I

wos     g

j.ang    p

3

950-1035

zaj z wych

his        5

j.pol     g

j.nie     j

j.pol      p

mat       b

4

1045-1130

wf

j nie     5

wf

che      7

mat      b

his        g

5

1150-1235

pla   4

mat      5

his       g

j.ang     j

che      p

godz wych b

6

1240-1325

 

inf 2

muz     b

wf

his       g

wf

7

1330-1415

 

 

wdż    g

pla     b

wf

wf

8

1420-1505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

1

800-845

his     4

muz     b

przy    p

wf

edb      g

inf 1

2

855-940

wf

wf

pla      b

fiz        g

j.nie      j

j.pol      p

3

950-1035

j.nie    4

mat      5

mat      b

his       7

wf

j.pol      p

4

1045-1130

tech

j.pol      5

j.nie     j

rel       7

che      b

geo      g

5

1150-1235

j.pol   4

tech   5

j.pol     p

mat       7

wos     g

j.ang      j

6

1240-1325

j.pol   4

wdż    5

rel        j

j.pol      7

fiz        p

bio        b

7

1330-1415

 

 

 

bio       7

doradztwo

inf 2

8

1420-1505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

1

800-845

rel      4

geo      5

j pol     p

bio       b

j.nie      j

mat       g

2

855-940

j.pol   4

his        5

j.nie     j

mat       7

mat      p

bio       b

3

950-1035

mat    4

j.nie     5

his       g

j.pol      7

bio       b

rel        p

4

1045-1130

wf

bio       5

mat      j

j.pol      7

rel/e  b/g

j.pol     p

5

1150-1235

wf

rel        5

wf

che       b

geo      g

z.art      p

6

1240-1325

 

wf

rel        j

muz      b

j.pol      p

his        g

7

1330-1415

 

 

 

rel        7

wf

 

8

1420-1505

 

 

 

 

 

 
P- gabinet polonistyczny
J- gabinet językowy
G- gabinet geograficzny
I- gabinet informatyczny
B- gabinet biologiczny

7- kl. VII

5-kl.V4- kl. IVĊ
Wojtek Wojciechowski,
24 mar 2019, 13:08
Comments