aktualności‎ > ‎

Zebrania z rodzicami/opiekunami - 31 sierpnia, 1 i 2 września

opublikowane: 25 sie 2020, 08:46 przez Wojtek Wojciechowski

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITOSZYNIE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Informuję o planowanych zebraniach z rodzicami/opiekunami, które odbędą się w dniach 31 sierpnia 2020 r. oraz 1 i 2 września 2020 r. wg niżej zamieszczonego harmonogramu. Przypominam o obowiązku uczestnictwa rodzica/opiekuna w zebraniu. Wszystkie zebrania odbędą się w hali sportowej w Witoszynie, ul. Szkolna 1. Rodzice/opiekunowie proszeni są o wejście do hali wejściem ewakuacyjnym usytuowanym od parkingu dla pracowników szkoły (z tyłu budynku). Wejście będzie oznaczone.

Rodzica wchodzącego do hali obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcja rąk – płyn dezynfekujący będzie znajdował się przy wejściu). W zebraniu może uczestniczyć osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W czasie zebrania dyrektor szkoły oraz wychowawca przedstawią wewnętrzne regulaminy oraz procedury dot. funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół oraz procedury postępowania w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Rodzic/opiekun podpisze również niezbędną dokumentację dot. swojego dziecka.

Harmonogram spotkań

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 – grupa 3-4-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 17.00 – grupa 4-5-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 18.00 – grupa 6-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 19.00 – klasa I;

- 1 września 2020 r. godz. 16.00 – klasa II;

- 1 września 2020 r. godz. 17.00 – klasa III;

- 1 września 2020 r. godz. 18.00 – klasa IV;

- 1 września 2020 r. godz. 19.00 – klasa V;

- 2 września 2020 r. godz. 16.00 – klasa VI;

- 2 września 2020 r. godz. 17.00 – klasa VII;

- 2 września 2020 r. godz. 18.00 – klasa VIII

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                  Dorota Maszkowska
Comments