aktualności‎ > ‎

Stypendium socjalne dla uczniów

opublikowane: 14 sie 2015, 15:28 przez Wojtek Wojciechowski   [ zaktualizowane 14 sie 2015, 15:33 ]

S T Y P E N D I U M    S O C J A L N E

-  na rok  szkolny  2015/2016

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

       stypendium szkolne

       zasiłek szkolny

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się

w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

 

Miesięczny dochód musi byś

niższy niż  456,- zł. netto na osobę w rodzinie

 

Wnioski o przyznanie takiego stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wymiarki  pok.  Nr 1,

w godz. 700 do 1500  do  dnia  15  września  2015 r.

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy zatwierdzony został Uchwałą nr XXIX/191/2006 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 59 poz. 1319 ze zm.)

 

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy

pok. Nr 1 lub na stronie: wymiarki.eu

wniosek do pobrania

Ċ
Wojtek Wojciechowski,
14 sie 2015, 15:32
Comments