aktualności‎ > ‎

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

opublikowane: 25 sie 2020, 08:37 przez Wojtek Wojciechowski

Informuję, że 1 września 2020 r. planowane są spotkania klas z wychowawcami wg poniżej zamieszczonego harmonogramu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, to wówczas zostanie zamieszczona informacja zmieniająca inaugurację roku szkolnego.

Zobowiązuję rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy I o dostosowanie się do wewnętrznych regulaminów i procedur przedstawionych na zebraniach z rodzicami (31 sierpnia 2020 r.).

Uczniów zobowiązuję do przybycia do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem i proszę o udanie się od razu się do odpowiednich sal lekcyjnych (wg harmonogramu).

Uczniów dojeżdżających zobowiązuję o udanie się do odpowiednich sal lekcyjnych od razu po przyjeździe do szkoły (wg harmonogramu), w których z wychowawcą oczekują  na spotkanie klasowe.

Wychowawcy w czasie spotkań przedstawią uczniom nowe zasady funkcjonowania szkoły.

Przypominam, że uczeń, u którego zaobserwujemy objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególności gorączkę, kaszel zostanie zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ „odizolowany w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od pracownika szkoły a rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły”

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zostaną zamieszczone na fb, stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku w dniu 28 sierpnia 2020 r. Przypominam, że w autobusie obowiązują wytyczne dotyczące komunikacji publicznej obowiązuje stosowanie środków ochronnych (obowiązkowa osłona ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy dzieci w wieku powyżej 4 roku życia).

Rodziców/opiekunów uczniów klas I-VIII proszę o niewchodzenie do budynków szkoły.

Godziny spotkań grup przedszkolnych zostaną ustalone i przedstawione rodzicom w czasie spotkań z dyrektorem szkoły w dniu 31 sierpnia 2020r.

Harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r.

Klasa I – godzina 9.00 – sala klasy I;

Klasa II – godzina 9.15 – sala klasy II;

Klasa III – godzina 9.30 – sala klasy III;

Klasa IV – godzina  9.40 – sala klasy IV – gabinet geograficzny;

Klasa V – godzina 9.30 – sala klasy V – gabinet matematyczny;

Klasa VI – godzina 9.00 – sala klasy VI – gabinet biologiczny;

Klasa VII – godzina 9.20 – sala klasy VII – gabinet polonistyczny;

Klasa VIII – godzina 9.10 – sala klasy VIII – gabinet językowy.

 Uczniów klas V – VII zobowiązuję do przyniesienia kluczyków do szafek w dniu 1 września 2020 r. oraz po instrukcjach wychowawcy zabranie wszystkich rzeczy z szafek do domu i oddanie kluczyków. Szafki zostanę zdezynfekowane, po tygodniu uczniowie otrzymają nowy przydział indywidualnych szafek.

Z poważaniem

Dorota Maszkowska

Comments