aktualności

Projekt w oddziałach przedszkolnych.

opublikowane: 20 paź 2020, 06:30 przez Wojtek Wojciechowski   [ zaktualizowane 20 paź 2020, 12:30 ]

Obowiązek noszenia maseczki.

opublikowane: 11 paź 2020, 06:35 przez Wojtek Wojciechowski

UWAGA!!!
Od poniedziałku 12.10. 2020 r. w naszej szkole obowiązuje wszystkich uczniów (również dzieci przedszkolne w wieku powyżej 4 roku życia), pracowników i nauczycieli nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki, przyłbicy itp. na korytarzach i w przestrzeni wspólnej (t. j. świetlica, biblioteka, teren zewnętrzny szkoły, boiska, place zabaw, stołówka - do momentu zajęcia miejsca przy stoliku i spożywania posiłku), przed lekcjami, w czasie przerw i po lekcjach.
Proszę również sprawdzać codziennie wieczorem e-dziennik i fb grup przedszkolnych.

Z poważaniem
Dorota Maszkowska

Termomodernizacja budynku szkoły.

opublikowane: 25 wrz 2020, 07:09 przez Wojtek Wojciechowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Witoszynie  zaprasza do złożenia oferty na

„Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Witoszynie”.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 1 września 2020 r.

opublikowane: 25 sie 2020, 08:49 przez Wojtek Wojciechowski

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Planujemy stacjonarne rozpoczęcie działalności naszej szkoły, czyli 1 września 2020 r. spotkamy się wszyscy w szkole.

Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może się zmienić w każdej chwili i przy przejściu powiatu do strefy żółtej, czy czerwonej lub powstaniu ognisk zakażenia w okolicy szkoła prawdopodobnie przejdzie na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Mogę zapewnić Was, że włożyliśmy wiele starań i pracy, aby w naszej szkole było zapewnione  bezpieczeństwo epidemiczne.  W szkole wprowadziliśmy wiele zmian, musimy wszyscy dostosować się do „nowej rzeczywistości”.

Zmiany dotyczą:                      

- przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkolnych i uczniów naszej szkoły;

- przydzielenia każdej klasie szatni w innym miejscu w szkole;

- przydzielenia każdej klasie stałego gabinetu lekcyjnego, w którym będą prowadzone wszystkie lekcje danej klasy - oczywiście oprócz informatyki i w-fu;

- zapewnienia wszystkim uczniom klas I-VIII stolików jednoosobowych;

- prowadzenie w-fu na dworze – przy dogodnych warunkach atmosferycznych;

- miejsca zebrań z rodzicami - hala sportowa w Witoszynie;

- zamontowania dozowników z płynem dezynfekujących przy wejściach do szkoły oraz w gabinetach;

- wprowadzenia dwóch przerw obiadowych;

- ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum;

- oraz wiele innych, o których uczniowie zostaną poinformowani 1 września 2020 r., a rodzice w czasie zebrań.

 

Proszę na bieżąco śledzić fb szkoły, stronę www.zswit.pl, e-dziennik

 

Z poważaniem

Dorota Maszkowska

Zebrania z rodzicami/opiekunami - 31 sierpnia, 1 i 2 września

opublikowane: 25 sie 2020, 08:46 przez Wojtek Wojciechowski

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITOSZYNIE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Informuję o planowanych zebraniach z rodzicami/opiekunami, które odbędą się w dniach 31 sierpnia 2020 r. oraz 1 i 2 września 2020 r. wg niżej zamieszczonego harmonogramu. Przypominam o obowiązku uczestnictwa rodzica/opiekuna w zebraniu. Wszystkie zebrania odbędą się w hali sportowej w Witoszynie, ul. Szkolna 1. Rodzice/opiekunowie proszeni są o wejście do hali wejściem ewakuacyjnym usytuowanym od parkingu dla pracowników szkoły (z tyłu budynku). Wejście będzie oznaczone.

Rodzica wchodzącego do hali obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcja rąk – płyn dezynfekujący będzie znajdował się przy wejściu). W zebraniu może uczestniczyć osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W czasie zebrania dyrektor szkoły oraz wychowawca przedstawią wewnętrzne regulaminy oraz procedury dot. funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół oraz procedury postępowania w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Rodzic/opiekun podpisze również niezbędną dokumentację dot. swojego dziecka.

Harmonogram spotkań

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 – grupa 3-4-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 17.00 – grupa 4-5-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 18.00 – grupa 6-latków;

- 31 sierpnia 2020 r. godz. 19.00 – klasa I;

- 1 września 2020 r. godz. 16.00 – klasa II;

- 1 września 2020 r. godz. 17.00 – klasa III;

- 1 września 2020 r. godz. 18.00 – klasa IV;

- 1 września 2020 r. godz. 19.00 – klasa V;

- 2 września 2020 r. godz. 16.00 – klasa VI;

- 2 września 2020 r. godz. 17.00 – klasa VII;

- 2 września 2020 r. godz. 18.00 – klasa VIII

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                  Dorota Maszkowska

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

opublikowane: 25 sie 2020, 08:37 przez Wojtek Wojciechowski

Informuję, że 1 września 2020 r. planowane są spotkania klas z wychowawcami wg poniżej zamieszczonego harmonogramu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, to wówczas zostanie zamieszczona informacja zmieniająca inaugurację roku szkolnego.

Zobowiązuję rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy I o dostosowanie się do wewnętrznych regulaminów i procedur przedstawionych na zebraniach z rodzicami (31 sierpnia 2020 r.).

Uczniów zobowiązuję do przybycia do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem i proszę o udanie się od razu się do odpowiednich sal lekcyjnych (wg harmonogramu).

Uczniów dojeżdżających zobowiązuję o udanie się do odpowiednich sal lekcyjnych od razu po przyjeździe do szkoły (wg harmonogramu), w których z wychowawcą oczekują  na spotkanie klasowe.

Wychowawcy w czasie spotkań przedstawią uczniom nowe zasady funkcjonowania szkoły.

Przypominam, że uczeń, u którego zaobserwujemy objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególności gorączkę, kaszel zostanie zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ „odizolowany w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od pracownika szkoły a rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły”

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zostaną zamieszczone na fb, stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku w dniu 28 sierpnia 2020 r. Przypominam, że w autobusie obowiązują wytyczne dotyczące komunikacji publicznej obowiązuje stosowanie środków ochronnych (obowiązkowa osłona ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy dzieci w wieku powyżej 4 roku życia).

Rodziców/opiekunów uczniów klas I-VIII proszę o niewchodzenie do budynków szkoły.

Godziny spotkań grup przedszkolnych zostaną ustalone i przedstawione rodzicom w czasie spotkań z dyrektorem szkoły w dniu 31 sierpnia 2020r.

Harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r.

Klasa I – godzina 9.00 – sala klasy I;

Klasa II – godzina 9.15 – sala klasy II;

Klasa III – godzina 9.30 – sala klasy III;

Klasa IV – godzina  9.40 – sala klasy IV – gabinet geograficzny;

Klasa V – godzina 9.30 – sala klasy V – gabinet matematyczny;

Klasa VI – godzina 9.00 – sala klasy VI – gabinet biologiczny;

Klasa VII – godzina 9.20 – sala klasy VII – gabinet polonistyczny;

Klasa VIII – godzina 9.10 – sala klasy VIII – gabinet językowy.

 Uczniów klas V – VII zobowiązuję do przyniesienia kluczyków do szafek w dniu 1 września 2020 r. oraz po instrukcjach wychowawcy zabranie wszystkich rzeczy z szafek do domu i oddanie kluczyków. Szafki zostanę zdezynfekowane, po tygodniu uczniowie otrzymają nowy przydział indywidualnych szafek.

Z poważaniem

Dorota Maszkowska

Wyprawka przedszkolaka

opublikowane: 9 sie 2020, 09:33 przez Wojtek Wojciechowski

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

opublikowane: 5 maj 2020, 04:11 przez Wojtek Wojciechowski

PPP w Żaganiu zaczyna normalnie pracować. Można zgłaszać dzieci do diagnozy.
Więcej informacji na stronie: poradnia.zagan.pl

Rekrutacja - uzupełnienie dokumentacji

opublikowane: 4 maj 2020, 09:39 przez Wojtek Wojciechowski

Prosimy rodziców o wypełnienie oświadczenia woli przyjęcia i przesłanie na email szkoły: wymiarki@szkola.wp.pl

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

opublikowane: 23 kwi 2020, 02:46 przez Wojtek Wojciechowski

Po przeprowadzonej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do pierwszej klasy wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.

1-10 of 172